51 90 46 79
Mailadresser til:
Formand: formand@jgi-swim.dk
Lars Zimmermann
Kasserer: kasserer@jgi-swim.dk
Dorte Stautz Hansen
Svømmeskoleleder: instruk@jgi-swim.dk
Connie Højgård

Tlf.  23 98 66 11

Telefontid: Tirsdag og torsdag mellem
kl. 18 og 20.
Telefonen er lukket i juli måned samt i skoleferierne.

Der kan forekomme tidspunkter, hvor vi i telefontiden
ikke har mulighed for at besvare opkald.


Bestyrelsen

JGI-Swim’s bestyrelse bør så vidt muligt sammensættes så den repræsenterer medlemmerne bredest muligt. Det tilstræbes, at der i bestyrelsen er repræsentanter for såvel svømmeskolen som konkurrenceafdelingen. Det skal så vidt muligt sikres, at bestyrelsen er sammensat således, at der ikke er en overrepræsentation i bestyrelsens interessefokus.

Bestyrelsen består af:

Formand – valgt for et år jf. JGI’s vedtægter. Formanden vælges på medlemsmødet.
Kasserer – valgt for to år jf. JGI’s vedtægter. Vælges i ulige år.
Sekretær – valgt for to år jf. JGI’s vedtægter. Vælges i lige år.

Bestyrelsen kan bestå af op til 8 medlemmer, 2 suppleanter samt 2 repræsentanter for A6 Swim Team.
Bestyrelsen kan vælge at udpege en næstformand.
Bestyrelsen arbejder ulønnet.
Kassereren får stillet nødvendigt materiale og PC-udstyr til rådighed. Kassereren vil desuden blive aflønnet for at føre regnskabet.

Bestyrelsen godkender budget for kommende planlagte aktiviteter og regnskabsår. Ligeledes følges op på aktuelt forbrug og aflægges regnskab for gennemførte aktiviteter og perioder.
Bestyrelsen udnævner en gang årligt de personer som er tegningsberettigede i forhold til afdelingens registrerede bankindeståender, fastsætter tegningsregler mv. Ved evt. ændringer heri, som følge af personfrafald mv., opdateres denne tegningsliste.

Bestyrelsen kan nedsætte diverse udvalg som f.eks. ungeudvalg, sæsonplanvalg mv. Udvalgsmedlemmer er ikke på valg, men tilbyder selv deres hjælp.

Trænere og instruktører kan vælge en talspersoner, der deltager på bestyrelsesmøderne. Talspersonen har ikke stemmeret og kan ikke pålægges bestyrelsesarbejde.

Bestyrelsen i JGI-Swim 2015-2016

 
 
 
 
Anders Murmann AMU Formand
Marie Scheibye MSC Næstformand
Lene Bech Hesse LBH Kasserer
Anders Refslund Gadegaard ARG Menigt medlem
Dorte Stautz Hansen DSH Menigt medlem
Mette Haurholm MHA Menigt medlem
Torben Larsen TLA Menigt medlem og repræsentant i A6 Swim Team styrelsen
Lars Zimmermann LZI Menigt medlem og repræsentant i A6 Swim Team styrelsen
Connie Højgård CH Svømmeskoleleder og repræsentant for svømmeskolen og underviserne
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere, men de gemmer også information om hvordan du bruger vores hjemmeside, så vi kan forbedre den både for dig og for andre. Cookies på denne hjemmeside bruges primært til trafikmåling og optimering af sidens indhold. Du kan forsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies.
Du kan læse mere om cookies her.
JGI | Jyllinge-Gundsømagle Idrætsforening, Planetvej 35, 4040 Jyllinge | Tlf.: 51 90 46 79 | e-mail: kontor@jgi.dk